0

Veri Yönetişimi (Data Governance) nedir?

Veri yönetişimi, büyük veri (big data) olgusunun popüler hale gelmesinden ve oluşan veri izinlerinin ve erişimlerinin yönetilmesinde karşılaşılan zorluklar neticesinde oluşmuş bir kavram. Verilerin günümüzde elektronik ortamda, bilgi teknolojileri alt yapılarında yönetilmeye çalışıldığını ve bu verilerin insanlar, uygulamalar ya da… Continue Reading

4

Bilgi Sistemleri Denetime İlişkin Dünyadaki Gelişmeler

Dünya’yı sarsan Enron skandalını ve sonrasında oluşan Enron benzeri skandalları hepimiz duyduk, gördük ve izledik. Kök/neden analizlerini, sonuçlarından ders almayı ve gerekli regülasyonlar ile söz konusu skandalların tekrarlanmasının önlenmesi çalışmalarını ise Küreselleşen ülkelere atfettik. Sigorta alanında gerçekleşen Solvency çalışmaları, finans… Continue Reading