0

Veri Yönetişimi (Data Governance) nedir?

Veri yönetişimi, büyük veri (big data) olgusunun popüler hale gelmesinden ve oluşan veri izinlerinin ve erişimlerinin yönetilmesinde karşılaşılan zorluklar neticesinde oluşmuş bir kavram. Verilerin günümüzde elektronik ortamda, bilgi teknolojileri alt yapılarında yönetilmeye çalışıldığını ve bu verilerin insanlar, uygulamalar ya da… Continue Reading