4

Bilgi Sistemleri Denetime İlişkin Dünyadaki Gelişmeler

Dünya’yı sarsan Enron skandalını ve sonrasında oluşan Enron benzeri skandalları hepimiz duyduk, gördük ve izledik. Kök/neden analizlerini, sonuçlarından ders almayı ve gerekli regülasyonlar ile söz konusu skandalların tekrarlanmasının önlenmesi çalışmalarını ise Küreselleşen ülkelere atfettik. Sigorta alanında gerçekleşen Solvency çalışmaları, finans… Continue Reading